AmbasadaKultury to przestrzeń wymiany artystycznej, kulturalnej i religijnej


Fundacja użyteczności publicznej KulturBotschaft powstała w roku 2012 w
Wittenberdze. Jest nową przestrzenią projektową pośrodku starego miasta,
zdominowanego kultywowaniem dziedzictwa Lutra i reformacji. Celem
KulturBotschaft jest inicjowanie i pielęgnowanie dialogu ponad granicami
socjalnymi, religijnymi i kulturowymi.
Fundacja dysponuje infrastrukturą umożliwiająca organizację wykładów, dyskusji
i wystaw. Wspiera i realizuje projekty artystyczne, kulturoznawcze i
socjologiczne.
W centrum uwagi wystawy światowej na temat reformacji znalazły się zapomniane,
wymazane i przemilczane wspólne korzenie chrześcijańsko-żydowskie.
Odkopywanie historii, próba pamięci służy naszym projekcjom i jest podstawą
wspólnej świeckiej nowoczesności.

Cranach i Luter byli tu stałymi gośćmi - a Philipp Melanchton, „nauczyciel
Niemiec” świętował w roku 1520 swoje zaślubiny z Kathariną, córką burmistrza
Hansa Krappa. Brat Kathariny, Hieronymus Krapp był krawcem Lutra.

 

PeriGraphien: Europas Ränder – Europas Mitte

Kto słyszy słowa „Żydzi“ i „Polska“, w pierwszej chwili myśli prawdopodobnie o
popełnionym przez narodowych socjalistów głównie na ziemi polskiej
Holocauście. Jedak treści zdewastowanej kultury żydowskiej, która właśnie w
Polsce przeżyła największy rozkwit, są zazwyczaj nieznane.
„Zadawałem to pytanie sobie i innym: gdzie są Żydzi? Mówili mi: w Polsce.“
Tymi słowami Alfred Döblin wspomina motywy swojej podróży po Polsce, jaką
odbył w parę lat po pierwszej wojnie światowej.

 

 

Dr Lothar Quinkenstein, literaturoznawaca, pisarz i tłumacz z języka
polskiego, przybral słowa Döblina za drogowaskaz swojej współczesnej wędrówki
po przestrzeni jednej z najbardziej fascynujących kultur europejskich.
Tematy i aspekty poruszane w jego wystąpieniu niech będą tego potwierdzeniem:
„W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Żydzi byli jedynymi
Europejczykami w całej Europie.“ (Amos Oz)

buch|bund

 

 

 

 

Podstawową misją AmbasadyKultury jest dialog. Dialog między podmiotami zmian, twórcami i odbiorcami kultury, dialog światopoglądów i wyznań.

AmbasadaKultury opowiada się na rzecz edukacji, humanizmu i nowych, twórczych impulsów w duchu tradycji zapoczątkowanej przez reformatorów.

Paradygmaty, osobista wiara i przekonania nie powinny istnieć przeciwko sobie lub obok siebie, lecz wchodzić ze sobą w dialog, który wytrzyma różnice i wzbogaci jego uczestników - czy to nadając ostrzejszych konturów własnemu stanowisku, czy to ułatwiając ogląd rozmaitych pozycji z nowych perspektyw i przemyślenie ich na nowo, czy wreszcie doprowadzając do zbliżenia dawnych antagonistów.

 

 

CHECK US OUT ON / <span>Facebook</span>