AmbasadaKultury to przestrzeń wymiany artystycznej, kulturalnej i religijnej

 

 

Podstawową misją AmbasadyKultury jest dialog. Dialog między podmiotami zmian, twórcami i odbiorcami kultury, dialog światopoglądów i wyznań.

AmbasadaKultury opowiada się na rzecz edukacji, humanizmu i nowych, twórczych impulsów w duchu tradycji zapoczątkowanej przez reformatorów.

Paradygmaty, osobista wiara i przekonania nie powinny istnieć przeciwko sobie lub obok siebie, lecz wchodzić ze sobą w dialog, który wytrzyma różnice i wzbogaci jego uczestników - czy to nadając ostrzejszych konturów własnemu stanowisku, czy to ułatwiając ogląd rozmaitych pozycji z nowych perspektyw i przemyślenie ich na nowo, czy wreszcie doprowadzając do zbliżenia dawnych antagonistów.

 

CHECK US OUT ON / <span>Facebook</span>