AmbasadaKultury jest fundacją pożytku publicznego

AmbasadaKultury ma status fundacji - została zarejestrowana w rejestrze fundacji landu Saksonia-Anhalt 27 grudnia 2012 roku.

Celem fundacji jest działalność na rzecz rozwoju sztuki i kultury, porozumienia między narodami oraz dialogu światopoglądów i religii.

Istotnym celem fundacji AmbasadaKultury jest wspieranie wymiany kulturalnej i artystycznej oraz kooperacji transgranicznych.

AmbasadaKultury - zgodnie z zapisami statutu - służy pożytkowi publicznemu.

Links:

 

Links zum Thema Osteuropa