Wyciąg ze statutu

 

 

Preambuła

 

Wittenberga to od ponad pięciuset lat miasto-znak - początku epoki nowoczesnej, reformacji, edukacji i humanizmu, zarówno w wymiarze historycznym, jak i symbolicznym - a przez to miejsce doskonale nadające się do zainicjowania dialogu światopoglądów i religii.

 

Wittenberga to również mit o niezwykłej sile przyciągania. To za sprawą tego mitu William Shakespeare właśnie do Wittenbergi wysłał na studia Hamleta, księcia duńskiego - bodaj największą z wykreowanych przez siebie postaci. Wittenberga to miejsce pełne znaczeń. W historiichrześcijaństwa, jako symbol narodowy i światowe dziedzictwo kultury.

 

Ów „genius loci“ ma stać się siłą napędową podczas mediacji w większych i mniejszych konfliktach, jakiej podejmuje się „AmbasadaKultury“, oraz pomocą w wysyłaniu twórczych impulsów, inspirujących do nowych rozważań i docierających do ludzi na całym świecie.

Teatr świata - dla obywateli świata.

Utwór na orkiestrę - z własnym głosem.

Powoływanie się na „obrazę uczuć religijnych“ służy powszechnie jako pretekst, za którym kryją się interesy aparatu władzy, podsyca nienawiść, podburza do niszczycielskich wojen - zarówno wśród członków rodzin, jak i całych społeczeństw.

 

Niezbędna jest działalność, która - jako uzupełnienie pracy wykonywanej przez Kościoły - podejmie wyzwanie zainicjowania i poprowadzenia debaty między wyznaniami chrześcijańskimi, a także interkulturowego dialogu światopoglądów w duchu pokoju.

 

Prawdziwa duchowość jest w zgodzie z kosmopolityzmem i etyką globalną. Prawdziwa duchowość opiera się na współczuciu, szacunku i zrozumieniu, na całościowej, wzajemnej, również interkulturowej tolerancji i gotowości do dialogu.

 

AmbasadaKultury chce być platformą realizacji wszystkich tych zadań.