Wymiana poglądów w duchu wzajemnego szacunku

AmbasadaKultury jest forum o charakterze otwartym, służącym wymianie światopoglądowej, religijnej, duchowej i kulturalnej w duchu wzajemnego szacunku.


Dozwolone jest wszystko - za wyjątkiem propagandy!