Miejsce

Siedziba AmbasadyKultury znajduje się w centralnym punkcie miasta, przy Jüdenstraße 5 obok kościoła miejskiego i w bliskim sąsiedztwie ambony, z której kazania głosił Marcin Luter. Na parterze znajdują się pomieszczenia byłej księgarni i wydawnictwa „Max Senf “.

Pomieszczenia księgarni mogą być wykorzystywane do organizowania rozmaitych imprez. W ten sposób zostanie im przywrócony kontekst historyczny - dawna księgarnia odżyje jako przestrzeń wymiany intelektualnej i duchowej. Rozległe podwórko z ogrodem to miejsce, które doskonale nadaje się na spotkania i realizację projektów. Dom Maxa Senfa stanie się platformą dla środowisk artystycznych Berlina, miast partnerskich i innych miejsc świata, platformą dialogu określanego przez wzajemny szacunek. Owo „centrum energetyczne“ w dzielnicy Jüdenviertel, ulokowane między dwoma kościołami chrześcijańskimi i byłym obserwatorium astronomicznym, pozwoli na nawiązanie kontaktu z rzeczywistością historyczną i pokaże, jak historia wpływa na nasze życie tu i teraz.

https://www.facebook.com/buchbund/photos/pcb.1387631897916516/1387631777916528/?type=3&theater