Projekty

Przez cały rok otwieramy „wrota do przeszłości” i zwracamy się ku naszym kulturowym korzeniom . "Tor Zur Vergangenheit"

 Wittenberg_Palast Mity-anioły-marzenia
Kierowniczka projektu

Dla KulturBotschaft pracuje nad sześcianem Mity-anioły-marzenia w ramach
wspólnego konceptu.
Fundacja użyteczności publicznej KulturBotschaft powstała w roku 2012 w
Wittenberdze. Jest nową przestrzenią projektową pośrodku starego miasta,
zdominowanego kultywowaniem dziedzictwa Lutra i reformacji. Celem
KulturBotschaft jest inicjowanie i pielęgnowanie dialogu ponad granicami
socjalnymi, religijnymi i kulturowymi.
Fundacja dysponuje infrastrukturą umożliwiająca organizację wykładów, dyskusji
i wystaw. Wspiera i realizuje projekty artystyczne, kulturoznawcze i
socjologiczne.
W centrum uwagi wystawy światowej na temat reformacji znalazły się zapomniane,
wymazane i przemilczane wspólne korzenie chrześcijańsko-żydowskie.
Odkopywanie historii, próba pamięci służy naszym projekcjom i jest podstawą
wspólnej świeckiej nowoczesności.

Cranach i Luter byli tu stałymi gośćmi - a Philipp Melanchton, „nauczyciel
Niemiec” świętował w roku 1520 swoje zaślubiny z Kathariną, córką burmistrza
Hansa Krappa. Brat Kathariny, Hieronymus Krapp był krawcem Lutra.

Co piątek          Julia Skopnik prowadzi otwarte atelier dla dzieci i młodzieży.

offenes Atelier für Kinder und Jugendliche

Zukunft aus Wittenberg: Przyszłość z Wittenbergi

   

 

File:Wizerunek zywota czlowieka poczciwego Mikolaj Rej 1567.jpg

Oprócz religii i światopoglądów, dla których w nadchodzących latach chcemy stworzyć platformę wzajemnego dialogu, drugim filarem działalności AmbasadyKultury będą kwestie artystyczne, kulturoznawcze i socjologiczne - niewykluczone, że uzupełniane również przez dyskurs nauk przyrodniczych. Zarówno koncepcje teoretyczne, jak i pozornie banalne doświadczenia codzienności zostaną poddane oglądowi interdyscyplinarnemu i artystycznej obróbce oraz staną się przedmiotem dyskusji. Z perspektywy wymienionych napięć i punktów stycznych AmbasadaKultury niejako w sposób programowy inicjuje serię tematyczną o prowokującym tytule „Prowincja & prekariat“, która zaczyna się w 2013 roku szeregiem projektów.

Punktem wyjścia naszej serii jest konkretna sytuacja egzystencjalna osób z różnych warstw społecznych i grup wiekowych. Jak wygląda codzienność w Saksonii-Anhalt, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy tego regionu, o czym marzą, jakie są ich inicjatywy?

Postrzeganie miasta przez jego mieszkańców ma zostać udokumentowane za pomocą rozmaitych mediów, a negatywne stereotypy na temat fenomenu małomiasteczkowości i Niemiec Wschodnich odarte ze swej pozornej oczywistości. Nasza seria ma pokazać oblicze dzisiejszej Wittenbergi – co o nim decyduje tu i teraz, poza tłem historycznym.

 "Wirklich übersetzen heißt: etwas, das in einer andern Sprache gesprochen ist, seiner Sprache anpassen." Martin Luther

...


Kto słyszy słowa „Żydzi“ i „Polska“, w pierwszej chwili myśli prawdopodobnie o
popełnionym przez narodowych socjalistów głównie na ziemi polskiej
Holocauście. Jedak treści zdewastowanej kultury żydowskiej, która właśnie w
Polsce przeżyła największy rozkwit, są zazwyczaj nieznane.
„Zadawałem to pytanie sobie i innym: gdzie są Żydzi? Mówili mi: w Polsce.“
Tymi słowami Alfred Döblin wspomina motywy swojej podróży po Polsce, jaką
odbył w parę lat po pierwszej wojnie światowej.

Dr Lothar Quinkenstein, literaturoznawaca, pisarz i tłumacz z języka
polskiego, przybral słowa Döblina za drogowaskaz swojej współczesnej wędrówki
po przestrzeni jednej z najbardziej fascynujących kultur europejskich.
Tematy i aspekty poruszane w jego wystąpieniu niech będą tego potwierdzeniem:
„W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Żydzi byli jedynymi
Europejczykami w całej Europie.“ (Amos Oz)

Tor zur Vergangenheit: Brama do przeszłości

    Artist-In-Residence: Artysta-rezydent

    Projektarchiv: Archiwum projektów

        Architektur und ich: Architektura i ja

        Eröffnungskonzert: Koncert inauguracyjny

        Ausstellung Janis Kopiske: Wystawa Janisa Kopiske

"Ale ku poczciwemu żywotowi żadne nie są nauki potrzebniejsze, jedno które są rozumem roztropnym a poważnymi cnotami ozdobione, jako jest sprawiedliwość, stałość, roztropność, pomierność, przy tym też miłosierdzie, stateczność a rozmyślne uważenie w każdej poczciwej sprawie swojej, a iżby się sam w sobie słusznie rozsądzić a, jako ono powiadają, swą się własną piędzią rozmierzyć umiał (...)."

Mikołaj Rej